Menu

காரைநகர் திக்கரை முருகன் ஆலயம்

ழவழ நாட்டின் வட பகுதியிலுள்ள சிவபூமியாகிய காரைநகரிலே பல சைவ ஆலயங்கள் சிறப்புற்று அமைந்திருக்கின்றன. அவற்றுள்ளே களபூமியிலுள்ள திக்கரை என்னும் பகுதியில் வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவதையெல்லாம் ஈந்தருளும் கலியுக வரதனாகிய முருகப்பெருமான் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கின்றார். பெருமை வாய்ந்த இத்திருத்தலத்தின் வரலாறு அற்புதமானது.

மருதநிலத்தின் மத்தியில் மேட்டுநிலத்திலே பலநூற்றண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு சிறு மூர்த்தமாய் முருகப்பெருமானை இவ்வூர் மக்கள் வழிபட்டு வந்தனர். இவ்வூரிலே வாழ்ந்த காசிநாதர் என்பாருக்கு திடீரென கண்ணொளி போய்விட்டது. முருகப்பெருமான் மீது தீராத அன்புகொண்ட காசிநாதர் அவனருளால் தன் கண்பார்வை மீளக்கிட்டும் என்று தளராத மனமுடையராய் முருகப்பெருமானை வேண்டித் தவமிருந்தார். திக்கரை முருகன் அவர் அன்பால் கட்டுண்டு கண்ணொளி கொடுத்ததாக ஒரு கர்ணபரம்பரைக்கதை உண்டு.

இத்திருவருட் செயலை கேள்வியுற்ற கிராமத்தாரும் காசிநாதரும் கந்தப்பெருமானுக்கு ஒரு கோயில் அமைக்க முற்பட்டனர். இறைவன் அருளோடும் மக்களின் ஆதரவோடும் சிறுகோயில் ஒன்று இப்போது விசாலமாய் காட்சிதரும் கோயிலிருக்கும் இடத்தில் எழுப்பப்பெற்றது. வயல் மேட்டிலே இருந்த முருகப்பெருமானை கோயிலில் பிரதிட்டை செய்து வழிபடத்தொடங்கினர்.

1880ம் ஆண்டு நிருவாகப்பொறுப்பை ஏற்ற கனகசபை காசிநாதர் சிறு மடாலயமாயிருந்த ஆலயத்தை தனது பெருமுயற்சியினாலே கல்லால் கட்டி 1902ம் அண்டு கும்பாபிடேகம் செய்தார். நித்தியபூசைகள் தவறாது நடப்பதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுத்தார். 1904ம் ஆண்டு ஊரவர்கள் சிலர் சேர்ந்து காணிச்சாக்கை 15 பரப்பும் மணாக்கை 10 பரப்பும் கொண்ட நெற்காணி ஒன்றை வாங்கி கோவிலுக்கு தருமசாதனம் செய்தனர். அக்காணியிலிருந்த வந்த வருவாய் நித்திய நைமித்திய பூசைகள் சிறப்பாய நடக்கவும், அன்னதானம் வழங்கவும் வழிவகைசெய்தது. இவ்வாலயம் மீண்டும் 1928 இல் திருத்தவேலைகள் செய்யப்பட்டு கும்பாபிடேகம் நடைபெற்றது.

பின்னர் மீளவும் 1964இல் பெருமளவிலான திருப்பணிவேலைகள் செய்யப்பெற்று 1974 இல் கும்பாபிடேகம் நடைபெற்றது. அதற்கு அடுத்த வருடமே திருச்செந்தூர் முருகன் வடிவிலமைந்த சிலை இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு பிரதிஸ்டை செய்யப்பட்டு கும்பாபிடேகமும் நடைபெற்றது. இதன் பின்னர் ஆலயத்தில் காலத்துக்கு காலம் திருப்பணிகள் நடைபெற்று, வசந்த மண்டபமும், மணிக்கூண்டு கோபுரமும் புதிதாக அமைக்கப்பெற்று 1990-01-30இல் கும்பாபிடேகம் நடைபெற்றது.

திக்கரை முருகன் கோவிலுக்கான இராஜ கோபுரமொன்று இல்லாத குறையினை நீக்க 1984ம் வருடமே குழுவொன்று அமைக்கப்பட்டாலும் அது நீண்ட காலம் நிறைவேற்றப்படாமலே இருந்தது. இதன்பின்னர் இடம்பெற்ற இடம்பெயர்வுகளும் அதற்கு ஒரு காரணமாகியது. 1979ம் வருடம் சிதம்பரப்பிள்ளை கந்தையா, 1990ம் வருடம் கந்தையா பொன்னம்பலம் ஆகியோரின் பின் 2000ம் வருடம் அறங்காவலராக பொறுப்பேற்ற கந்தையா பொன்னம்பலம் அவர்கள் மீளவும் ஆலயத்தை புனருத்தாரணம் செய்யவும் இராஜகோபுரத்தை அமைக்கவும் அடியார்கள் துணைகொண்டு செயற்பட்டார்கள். 2002ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பஞ்சதள இராஜகோபுர வேலைகள் 2004ல் முடிக்கப்பட்டு பாலஸ்தாபனமும் நடாத்தப்பெற்றது. 2006ம் வருடம் தெற்கு வாயிலிலும் அடியவர் துணைகொண்டு மூன்று தள இராஜ கோபுரம் ஒன்று அமைக்கப்பெற்றது. அதனோடு சேர்ந்து வசந்த மண்டபம், தீர்த்தக் கேணி, கிணறு என்பனவும் புனரமைக்கப்பட்டு 2008-01-27 அன்று மகா கும்பாபிடேகம் நடைபெற்றது.

திக்கரை முருகன் ஆலயத்தின் மீது பல பக்தி இலக்கியங்கள் எழுந்திருக்கின்றன. கார்த்திகேயப் புலவர் திக்கரைத் திரிபந்தாதியும் திக்கை நாயகர் மும்மணி மாலையும் பாடியிருக்கின்றார்கள். கா. சிவசிதம்பர ஐயரவர்கள் திக்கை மும்மணி மாலை பாடியிருக்கின்றார்கள். இயலிசைவாரிதி வீரமணி ஐயர் அவர்கள் நூறு கீர்த்தனங்களை அந்தாதியாகப் பாடியிருக்கின்றார்கள். அருட்கவி விநாசித்தம்பியவர்கள் ஊஞ்சல் பதிகம் பாடியிருக்கின்றார்கள். அண்மையில் சாம்பசிவம் என்பார் புகழ்மாலை பாடியிருக்கின்றார்கள்.

ஆண்டலைக் கேதனை வள்ளி மணாள னாறுமுகனை
நீண்டலைக் கேதகை வாறொடும் திக்கை யனைநினைப்போர்
மாண்டலைக் கேதமு றாதருள் வானை வணங்கியென்றும்
காண்டலைக் கேதமு ளத்துன்னுவார் வினைக் கட்டறுமே.

என்று நாமும் திக்கை முருகனை வணங்கி உய்வோம்.

ஆலய புகைப்படங்கள்