"வேலணை பேரம்பலப்புலவர்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

வேலணை பேரம்பலப்புலவர்

யாழ்ப்பாணத்து வேலணையூரில் 1859ம் ஆண்டு தை மாதம் 21ம் திகதி கோணமலை சிவகாமியம்மை தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தவர்தான் பேரம்பலப் புலவர். ஐந்தாம் வயதில் வித்தியாரம்பம் செய்விக்கப்பெற்ற பேரம்பலம் சிறுவயதிலேயே கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கியதோடு செய்யுளியற்றுவதிலும் சிறப்புற்று விளங்கினார். 12ம் வயதில்…

மேலும் வாசிக்க..