"வாய்க்கால் தரவை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

வாய்க்கால் தரவைப்பிள்ளையார் கோவில்

நீர்வேலிக்கிராமத்தின் கிழக்கு திசையிலே நீர்வேலிச் சந்திக்குத் தெற்குப்புறமாக அமைந்துள்ளதே இவ்வாலயம். இவ்வாலயம் அமைந்துள்ள பகுதியால் ஈவினை, நவுக்கிரி, அச்செழு போன்ற பகுதிகளிலிருந்து பாய்ந்துவரும் மழைநீர் கிழக்கே செல்லும் பெரு வாய்கால் ஒன்று அமைந்துள்ளது வாய்க்கால் ஊடறுத்துச் செல்லும் பகுதி என்பதால் இப்பகுதிக்கு…

மேலும் வாசிக்க..