"யாழ்ப்பாணம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

யாழ்ப்பாண அருங்காட்சியகம்

மேலும் வாசிக்க..

புதிய வடிவமைப்பு, புதிய வசதிகள்

யாழ்ப்பாண இணையத்தளத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்கின்ற யோசனை சிறியதும் பெரியதுமாக பல காலமாக இருந்து வந்திருந்தாலும், 2009ம் ஆண்டில் இத்தளத்தை ஆரம்பிக்க கைகூடியது. நூல்கள், சஞ்சிகைகள், புகைப்படங்கள் என பல நண்பர்களின் ஆதரவு இருந்து வந்தது. இருப்பினும் வேலைப்பளுக்கள் சரியான திட்டமிடல்…

மேலும் வாசிக்க..

வண்ணை வீரமாகாளி அம்மன் ஆலயம்

யாழ்ப்பாணத்தில் வண்ணைப் பதியில் வடகிழக்கே அமைந்துள்ள இவ்வாலயம் தமிழரசர்களால் அமைக்கப்பட்ட பழமை வாயந்த ஆலயமாகும். 1266ம் ஆண்டு நல்லூரிலே தமிழரசமைந்திருந்த வேளையிற் புகழேந்திப் புலவர் பாடிப் பரிசுபெற்றமையும், பிறநாட்டு யாத்திரிகர் யாழ்ப்பாணத்தரசரின் உதவிபெற்றுச் சிவனொளிபாதமலைக்குச் சென்றதும் வரலாற்று நிகழ்வுகளாகும். நல்லூரை அழகு…

மேலும் வாசிக்க..