"முருகேச பண்டிதர்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

முருகேச பண்டிதர்

யாழ்ப்பாணத்து சுன்னாகத்தில் வேளாளர் குலத்தில் பூதத்தம்பிக்கு மகனாக 1839ம் வருடம் பிறந்தவர் முருகேச பண்டிதர். ஆண்டு விகாரிவரு மாவணிமூ வேழு செவ்வாய் மாண்ட முதற்பிரத மைத்திதிமார்த் – தாண்டனான் மூடுபெருங் கீர்த்தி முருகேச பண்டிதனார் நாடுங் கதிக்குரிய நாள். முருகேச பண்டிதர்…

மேலும் வாசிக்க..

சங்கர பண்டிதர்

சங்கர பண்டிதர் யாழ்ப்பாணம் உடுவில் கோவில்பற்றைச்சேர்ந்த சுன்னாகத்தில் வேளாளர் மரபில், விரோதி வருடம் (1829) சித்திரை மாதம் 21ம் திகதி பிறந்தார். இவரது பெற்றோர் பெயர் சிவகுருநாதர் மற்றும் தெய்வயானை அம்மையார். யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலியிலே வசித்து வந்த இவர் கந்தரோடையிலிருந்த அப்பாப்பிள்ளை…

மேலும் வாசிக்க..