"முத்துமாரி அம்மன்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

அளவெட்டி வெளிவயல் முத்துமாரி அம்மன் ஆலயம்

புண்ணிய பூமியாகிய யாழ்ப்பணத்தின் வடபாகத்தில் அமைந்து சிறக்கின்ற அளவெட்டிக் கிராமத்தின் தென்பால், வயற்கரை ஓரத்தில் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கின்றாள் முத்துமாரியம்மை. இவ்வாலயம் 250 வருடங்களுக்கு மேலும் பழமையானது. பல சுவையான வரலாறுகளை கொண்டது. நோய்நீக்கி பேய்நீக்கி அன்பர்களுக்கு இஸ்ட சித்திகளை கொடுக்கும்…

மேலும் வாசிக்க..

பிரான்பற்று ஆலம்பதி முத்துமாரி அம்மன்

மேலும் வாசிக்க..

வேலணை முத்துமாரி அம்மன்

மேலும் வாசிக்க..

அளவெட்டி தவளக்கிரி முத்துமாரி அம்மன் கோவில்

இவ்வீழ நாட்டில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டின் வடபால் அளவெட்டி என்னும் அரிய புகழ் படைத்த ஊர் அமைந்துள்ளது. நகுலேஸ்வரத்திற்கு நேர்தெற்கே இரண்டு கல் தொலைவில், தெல்லிப்பளை பண்டைத்தரிப்பு வீதியில் அளவையூரின் அமைதிமிகு சூழலில், ஓமெனும் மந்திரத்துட் பொருளாயிருக்கும் உலகத்து நாயகி அன்னை முத்துமாரி…

மேலும் வாசிக்க..