"மான்மியம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

திருநாவலூர் மான்மியம்

யாழ்ப்பாணம் சித்தன்கேணி அம்பலவாண நாவலர், ஆறுமுக நாவலரை தன் மானசீக குருவாக கொண்டவர், சிவத் தொண்டர், திருவாடுதுறை ஆதீனத்தினால் நாவலர் பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டவர். ஈழத்திலும் தென்னிந்தியாவிலும் பல திருத்தொண்டுகள் செய்தவர். இவர் இந்தியாவிலே இருந்த காலத்தில் திருநாவலூர் தேவஸ்தானம் தர்மகத்தா…

மேலும் வாசிக்க..