"மாணிக்கத்தியாகராசர்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

வண்ணைச்சிலேடை வெண்பா

சுன்னாகம் மாணிக்கத்தியாகராச பண்டிதர் வண்ணார்பண்ணையிலே எழுந்தருளியிருக்கின்ற வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வரப் பெருமான் மீது வெண்பாக்களினாலே செய்த நூலே வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா. (வேலணை பேரம்பலப்புலவரும் ஒரு வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா செய்திருக்கிறார்கள்.) மாவை. நவநீதகிருஸ்ண பாரதியார் இந்நூலுக்கு வெண்பாவால் சாற்றுகவி சொல்லியிருக்கிறார்கள்….

மேலும் வாசிக்க..

மாணிக்கத்தியாகராசப் பண்டிதர்

யாழ்ப்பாணத்து உடுவிற் சின்னப்பு வள்ளியம்மை தம்பதியர்க்கு 1877ம் வருடம் பங்குனி மாதம் மாணிக்கத்தியகராசா பிறந்தார். ஆரம்பக்கல்வியை தன் தாய்மாமனிடம் பெற்ற பிள்ளை மேலே கற்கச் சுன்னாகம் குமாரசுவாமிப் புலவரிடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். தனிப்பட்ட முறையிற் புலவரிடங் கற்ற இவர் சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை அவர்களால்…

மேலும் வாசிக்க..