"மயிலை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

மயிலை மும்மணிமாலை

யாழ்ப்பாணத்து வடபால் மயிலிட்டியில் கோயில் கொண்டெழுந்தருளியிருக்கின்ற விநாயகப் பெருமான் மீது க. மயில்வாகனப்புலவர் செய்த நூலே மயிலை மும்மணிமாலை. காங்கேசன் துறையிலே புலவரவர்கள் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்த காலத்தில் இந்நூலினைச் செய்து 1897ம் வருடம் அச்சுவேலி ஞானப்பிரகாச அச்சகத்தில் பதிப்பித்து வெளியிட்டார்கள். சீரார்…

மேலும் வாசிக்க..