"மண்டைதீவு" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

திருவெண்காட்டந்தாதி

யாழ்ப்பாணத்திற்கு அணித்தாய் அமைந்திருக்கின்ற தீவுகளில் ஒன்றான மண்டைதீவில், திருவெண்காடு என்னுங் கிராமத்தில் எழுந்தருளியருள்பாலிக்கின்ற சித்திவிநாயகப் பெருமானின் மீது, அவ்வாலயத்திலே பிரதம குருவாக இருந்த அகிலேசசர்மா அவர்கள் இயற்றிய அந்தாதி மாலையே திருவெண்காட்டந்தாதி எனும் இந்நூலாம். மூன்று அவையடக்கப் பாடல்களின் பின்னர் செல்வங்…

மேலும் வாசிக்க..

மண்டைதீவு திருவெண்காடு சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

மேலும் வாசிக்க..

மண்டைதீவு முகப்புவயல் கந்தசுவாமி கோயில்

மேலும் வாசிக்க..

சோதிட வினாவிடை (A catechism in astrology)

யாழ்ப்பாணத்து மண்டைதீவு பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அர்ச்சகராகவும் அப்பிரதேசத்தில் தமிழ் சைவம் இரண்டையும் வளர்க்க பெருவிருப்போடு செயற்பட்டவருமான சிதம்பரநாதஐயர் அகிலேஸ்வரசர்மா என்பார் செய்த நூலே சோதிட வினாவிடை. நூலாசிரியர் சோதிடபரிபாலினி என்னும் பத்திரிகையில் தொடராக எழுதிய சோதிட வினாவிடை எனும் பெயரில் தொடராக…

மேலும் வாசிக்க..