"மகாலிங்கசிவம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

குருகவி மகாலிங்கசிவம்

யாழ்ப்பாணத்து சாசகச்சேரிக்கு அணித்தான மட்டுவிலில் ஈழத்தமிழர் வரலாறு சொல்லும் ஈழமண்டலச் சதகம் செய்த உரையாசிரிர் ம. க. வேற்பிள்ளைக்கும், சைவசித்தாந்த பேரறிஞர் சைவப்பெரியார் சிவபாதசுந்தரனாரின் சகோதரி மகேஸ்வரி அம்மையார் தம்பதியருக்குக் கிடைத்த ஐந்து பிள்ளைகளில் நடுவே 1981ம் வருடம் பிறந்தவர் மகாலிங்கசிவம்….

மேலும் வாசிக்க..