"பொன்னம்பலப்பிள்ளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

பூ. பொன்னம்பலப்பிள்ளை

யாழ்ப்பாணத்தில் தெல்லிப்பழைக் கிராமத்தின் ஒரு பகுதியாகிய கொல்லங்கலட்டி என்னும் ஊரே வித்துவான் பூ. பொன்னம்பலப்பிள்ளை அவர்களின் பிறப்பிடமாகும். விசுவநாதமுதலி கோத்திரத்திலே தோன்றிய பூதப்பிள்ளை எனபவரே இவரின் தந்தையாவார். தண்டிகைக் கனகராய முதலியின் வழித்தோன்றிய சுப்பு உடையாரின் மகன் சங்கரப்பிள்ளை என்பவரின் மகள்…

மேலும் வாசிக்க..

யாழ்ப்பாணம் சுவாமிநாத பண்டிதர்

யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணையில் சின்னத்தம்பி என்பாருக்கு மகனாக பிறந்தவர் சுவாமிநாத பண்டிதர். உரிய காலத்தே வித்தியாரம்பம் செய்யப்பட்டு, வண்ணார்பண்ணையிலிருந்த பாடசாலை ஒன்றில் அரம்பக் கல்வியனை கற்று வந்தார். இளமைக்காலத்தே இவர் இலக்கண இலக்கணங்களை வித்துவசிரோமணி பொன்னம்பலபிள்ளையிடத்தே கற்க விரும்பினார். வித்துவசிரோமணி அவர்கள் வண்ணார்பண்ணையிலிருந்த…

மேலும் வாசிக்க..

கந்தப்பிள்ளை

கந்தப்பிள்ளை யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரிலே கிறிஸ்தாப்தம் 1766ம் வருடம் பரமானந்தர் என்பவருக்குப் புதல்வராகப் பிறந்தார். பின் ஐந்தாம் வயதிலே வித்தியாரம்பஞ் செய்யப்பெற்றுச் சண்முகச் சட்டம்பியார் என்னும் ஒருவரிடங் கற்றுப் பின் வண்ணணார்பண்ணையிற் சென்று கூழங்கைத் தம்பிரானிடம் இலக்கண இலக்கியங்கள் கற்று வல்ல புலவராயினர்….

மேலும் வாசிக்க..