"பூ. பொன்னம்பலப்பிள்ளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

மாவை யமக அந்தாதி

சைவமும் தமிழும் தனிநடமிடும் யாழ்ப்பாணத்தின் வடபால் அமைந்திருக்கும் மாவிட்டபுரத்தில் கோயில் கொண்டு அருள்பாலிக்கும் முருகப்பெருமான் மீது பூ பொன்னம்பலப்பிள்ளை அவர்கள் நூறு பாடல்கள் கொண்டு எழுதிய அந்தாதியே மாவை யமக அந்தாதியாம். இதனை யாழ்ப்பாணம் சின்னத்தம்பிப்பிள்ளை சொன்ன செய்யுளாலறியலாம். அரசர்கை யால்இலங்…

மேலும் வாசிக்க..