"பறாளை விநாயகர்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

பறாளை விநாயகர் ஆலயம்

யாழ்ப்பாணப் பட்டினத்துக்கு வடமேற்கில் சமுத்திரக்க கரைக்கு சமீபத்தில் தொல்புரம் மற்றும் சோழியபுரம் என்று இரண்டு ஊர்கள் இருக்கின்றன. தொல்புரம் என்பது பழைய ஆசாரங்களை அனுட்டித்தவர்கள் இருந்ததினால் வந்த பெயர் என்றும், சோழியபுரம் என்பது இந்தியாவிலிருந்த சோழியர்கள் வந்திருந்ததனால் வந்த பெயர் என்றும்…

மேலும் வாசிக்க..