"பறாளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

பறாளை விநாயகர் ஆலயம்

யாழ்ப்பாணப் பட்டினத்துக்கு வடமேற்கில் சமுத்திரக்க கரைக்கு சமீபத்தில் தொல்புரம் மற்றும் சோழியபுரம் என்று இரண்டு ஊர்கள் இருக்கின்றன. தொல்புரம் என்பது பழைய ஆசாரங்களை அனுட்டித்தவர்கள் இருந்ததினால் வந்த பெயர் என்றும், சோழியபுரம் என்பது இந்தியாவிலிருந்த சோழியர்கள் வந்திருந்ததனால் வந்த பெயர் என்றும்…

மேலும் வாசிக்க..

பறாளை விநாயகர் பள்ளு

பறாளை விநாயகர் பள்ளு நல்லூர் சின்னத்தம்பிப் புலவர் செய்த மற்றொரு நூலாகும். இது சுழிபுரத்திலுள்ள பறாளாய் என்னுந் தலத்தில் ஏழுந்தருளியிருக்கும் விநாயகப்பெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு பாடப்பட்ட பள்ளுப்பிரபந்தமாகும். இத்தகைய நூல்களின் இலக்கணத்துக்கமைய மூத்த பள்ளி, இளைய பள்ளி, பள்ளன், பண்ணைக்காரன்…

மேலும் வாசிக்க..