"பருத்தித்துறை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோயில்

சிவபூமியாம் ஈழத்திருநாட்டின் தலையென விளங்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் மர நிழல்களிலும் குளத்தடிகளிலும் சந்திகள் தோறும் விநாயகர் ஆலயங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. இவற்றில் பல ஆலயங்களின் வரலாறுகள் இப்போது சரியாக புலப்படாவிடினும் அவை தொன்மை வாயந்தவை. பருத்தித்துறையின் புலோலி மேற்கிலே கட்டாடிச்சீமா என்றழைக்கப்படுகின்ற இடத்தே விநாயகர்…

மேலும் வாசிக்க..

பருத்தித்துறை மெதடிஸ்த பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை

இலங்கையின் சிரசென திகழும் யாழ் குடாநாட்டின் வடமராட்சியில் பருத்தித்துறை நகரில் அலைகடல் முன்பாக அறிவுச்சுடர் ஏற்றி வைக்கும் கலங்கரை விளக்காக முன்னோக்கி மேல்நோக்கி ஒளியை நோக்கி (Onward Upward Towards the Light) என்ற மகுடவாசகத்துடன் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் உன்னத…

மேலும் வாசிக்க..

வல்லிபுரம் ஆழ்வார் சுவாமி கோவில்

பாடல் பெற்ற தலங்களும் புராதன ஆலயங்களும் நிறையக் காணப்படுவதே ஈழத்தின் தனிச்சிறப்பாகும். இவற்றுள்ளே மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் மூன்றும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற சிறந்த தலங்களில் ஒன்று பருத்தித்துறை வல்லிபுரம் ஆழ்வார் ஆலயம். இது யாழ்ப்பாணத்தின் வடகீழ் கரையிலே வல்லிபுரம் என்னும் ஊரில்…

மேலும் வாசிக்க..