"நுணசை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம்

யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டின் மாதகல் கிராமத்தில் நூணசைப் பிரதேசத்தில் அமைந்திருக்கிறது மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம். எறத்தாள 21 வருடகால இடப்பெயர்வின் பின்னர் 02/01/2013 முதல் சொந்த இடத்தில் இயங்கி வருகின்றது. நுணசை அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலை எனவும், நுணசை முருகமூர்த்தி வித்தியாலயம் எனவும்…

மேலும் வாசிக்க..

மாதகல் நுணசை முருகன் கோயில்

புகைப்படங்கள் 2010 மற்றும் 2020ல் எடுக்கப்பட்டவை

மேலும் வாசிக்க..