"நயினாதீவு" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

நயினை நாகபூசணி அம்மன் ஆலயம்

மேலும் வாசிக்க..

நயினாதீவு மகா வித்தியாலயம்

இலங்கையின் இலவசக்கல்வியின் தந்தை என கூறப்படும் திரு சி.டபிள்யு.டபிள்யு கன்னங்கரா அவர்களின் பெருமுயற்சியால் கிராமங்கள் பலவற்றிலும் அரசாங்க பாடசாலைகள் நிறுவப்பட்டன. அவ்வகையில் அறுபத்து நான்கு சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாகிய நயினை அம்மன் குடியிருந்து அருள்பாலிக்கும் நயினாதீவிலும் 1946 ஆம் ஆண்டு தைத்திங்கள்…

மேலும் வாசிக்க..

நயினாதீவுச் சுவாமிகள்

உலகெங்களும் உள்ள சக்திபீடங்கள் அறுபத்துநான்கில் நயினாதீவு நாகபூஷணி ஆலயமும் ஒன்றாகும். இலக்கியங்களில் வரும் மணிபல்லவம் எனபதுவும் இதுவே. மணிமேகலையும் மணிமேகலா தெய்வமும் வரப்பெற்ற இடமாகும். நயினாதீவு முற்காலத்தில் சிறந்ததொரு துறைமுகமாகவும் விளங்கியது. மணித்தீவு, மணிநாகதீவு, நாகதீபம் என்ற பெயர்களும் இத்தீவிற்கு உண்டு….

மேலும் வாசிக்க..