"திருசீச்சரம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

பன்னாலை திருசீச்சரம் பாலசுப்பிரமணியர் ஆலயம்

தோற்றம் வரத்தலம் கற்பக விநாயகர் ஆலய முதற் பூசகர் என்று கருதப்படும் ஸ்ரீபிள்ளையார்பட்டரின் மூத்த புதல்வர் சிவஸ்ரீ முத்துசாமிக்குருக்களாலே இந்த ஆலயம் தாபிக்கப்பட்டது. 1916இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திருப்பணி வேலைகள் 1918இல் இந்தியாவிலிருந்து கொண்டுவந்த விக்கிரகங்களை பிரதிட்டை செய்து நிறைவுசெய்யப்பட்டு கும்பாபிடேகம் நடாத்தப்பெற்றது….

மேலும் வாசிக்க..