"தாமோதரம்பிள்ளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

தாமோதரம்

பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் 1950ம் வருடம் ஈழகேசரி பத்திரிகையில் “தொல்காப்பியப் பதிப்பு” எனும் பெயரில் ஒரு கட்டுரை எழுதினார்கள். அதிலே தாமோதரம்பிள்ளை அவர்கள் பதிப்பித்த நூல்கள் அனைத்திலுமிருக்கின்ற பதிப்புரைகளை தொகுத்து வெளியிடல் வேண்டும் என்று தனது அவாவினை சொல்லியிருந்தார்கள். இதனை…

மேலும் வாசிக்க..

முத்துக்குமார கவிராசர்

முத்துக்குமார கவிராசர் உடுவில் அம்பலவாணருக்கும் அவர் துணைவி சிங்க விதானையார் மகளுக்கும் புத்திரராய் பிறந்தார். இவர் சுப்பிரமணியருக்குப் பௌத்திரர், சந்திரசேகரமாப்பாணருக்குப் பிரபவுத்திரர்1. சுன்னாகம் அ. குமாரசுவாமிப் புலவரின் தாதன்றைக்கு2 சிரேட்டர்3. ஆங்கில திராவிட பண்டிதராயிருந்த சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை அவர்களின் தமிழாசிரியர்….

மேலும் வாசிக்க..

சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை

இராவ்பஹதூர் சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளையவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சிறுப்பிட்டி என்னுங் கிராமத்திலே வைரவநாதபிள்ளை என்பாருக்கும், அவர் பத்தினியாராகிய பெருந்தேவி என்பாருக்கும் சிரேட்ட புத்திரராய் 1832 செப்டெம்பர் 12 இலே பிறந்தார்கள். சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை அவர்கள், பாடசாலைப் பரிசோதகராயிருந்த தமது தந்தையாரிடமே உரிய…

மேலும் வாசிக்க..