"சைவ சித்தாந்தம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

சைவசித்தாந்த சங்கிரகம்

செந்தமிழ் மொழியிலே மெய்கண்ட சாத்திரங்களாம் திருவுந்தியார், திருக்களிற்றுப்படியார், சிவஞானபோதம், சிவஞானசித்தியார், இருபாவிருபது, உண்மைவிளக்கம், சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், போற்றிப் பஃறொடை, வினாவெண்பா, கொடிக்கவி, நெஞ்சுவிடுதூது, உண்மைநெறி விளக்கம், சங்கற்ப நிராகரணம் ஆகிய பதினான்கும் ஆகமங்கள் போன்றும், அவற்றிற்கு புடைநூலாக தசகாரிய முதலிய பண்டார…

மேலும் வாசிக்க..

சிவசேத்திராலய மகோற்சவ உண்மை விளக்கம்

யாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலோலி நா. கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் வேதாந்தத் தெளிவுண்மைப் பொருளை உணர்த்தும் சைவ சித்தாந்த சமயத்தினூடு சிவபிரான் திருவடியை இப்பூவிலகிலுள்ளோர் இலகுவில் உணர்ந்து ஈடறே எண்ணி இந்நூலை படைத்துள்ளார்கள். இதனையே சிறப்புப்பாயிரம் பின்வருமாறு கூறுகிறது. உலகனைத்தும்படைத்தளிக்குமொருமுதல்வன்றனையுயிர்களுணர்ந்தீடேற இலகுசிவசேத்திராலயமகோற்சவமெனுநூலினைதமைத்து நிலவவரையாவெழுத்திற்பதித்துநெடுந்தயையினோடுமெவர்க்குமீந்தா னலகில்புகழவன்புரிந்தபேருதவிக்கிணையுளதோவவனிமீதே இந்நூல்…

மேலும் வாசிக்க..