"சைமன் காசிச்செட்டி" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

The Tamil Plutarch

தென்னிந்தியாவிலும், ஈழத்திலும் வாழ்ந்த புலவர்களின் சரித்திரங்களை தொகுத்து ஆங்கில மொழியல் சைமன் காசிச்செட்டி அவர்களினால் எழுதி வெளியிடப்பட்டதே இந்நூல். புலவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை தொகுக்கின்ற முயற்சியில் இதுவே முதன் முயற்சியாம். 1859 இல் வெளியாகிய இந்நூலே “பாவலர் சரித்திர தீபகம்”, “தமிழப்புலவர்…

மேலும் வாசிக்க..