"சூதுபுராணம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

அப்புக்குட்டி ஐயர்

அப்புக்குட்டி ஐயர் நல்லூரிலே சாலிவாகன சகாப்தம் 1870 க்குச் சமமான பிலவங்க வருடம் மாசிமாதம் 28ந் திகதி சிகிவாகனஐயர் என்பவருக்குப் புதல்வராகப் பிறந்தவர். தமிழ், சமஸ்கிருதம் என்னுமிரு மொழியினும் வல்லுநர். ஞாபகசக்தியில் சிறந்தவர் என்று யாவராலும் பாராட்டப்பட்டவர். சூதுபுராணம், நல்லூர்ச் சுப்பிரமணியர்…

மேலும் வாசிக்க..