"சின்னத்தம்பி" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

உடுப்பிட்டி சின்னத்தம்பிப் புலவர்

யாழ்ப்பாணத்து உடுப்பிட்டிக் கோயிற்பற்றைச் சேர்ந்த தனக்காரக் குறிச்சியில் 1831ம் வருடம் சித்திரை மாதம் நான்காம் திகதி, கல்வி செல்வங்களாலே சிறப்புற்று விளங்கிய வீரகத்தி மணியகாரன் வழித் தோன்றலாய் பிறந்தவர் இச் சின்னப்பு என பலராலும் அழைக்கப்பட்ட சின்னத்தம்பி. (நல்லூர்ச் சின்னத்தம்பிப் புலவர்…

மேலும் வாசிக்க..