"சித்தன்கேணி" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

சித்தன்கேணி மகா கணபதிப்பிள்ளையார் கோயில்

யாழ்ப்பாணத்தின் மேற்குப்பக்கமாக அமைந்துள்ள சித்தர்கள் வாழ்ந்த நகராம் சித்தன்கேணியிலே, யாழ்ப்பாணம் – சங்கானை – பொன்னாலை பிரதான வீதியும் கீரிமலை – பண்டத்தரிப்பு – அராலி பிரதான வீதியும் சந்திக்கும் நாற்சந்தியிலே பெரியவளவு என்னும் பதியிலே ஶ்ரீ மஹா கணபதி பிள்ளையார்…

மேலும் வாசிக்க..