"சிதம்பரப்பிள்ளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

நியாய இலக்கணம் (Elements of Logic)

தருக்க சாத்திரங்கள் வடமொழியில் நையாயிதம், வைசேடிகம், பிரமாணதீபிகை போன்ற பல நூற்களிலும் தமிழிலே அளவை, அளவைவிளக்கம் போன்ற பல பண்டைய நூல்களிலே திருத்தமாய் கூறப்பட்டிருப்பினும், மேலைத்தேய தருக்க சாத்திர நூல்களின் வருகை அவற்றை ஆழப்படுத்தியும் அதிவிரிவு படுத்தியுமிருந்தன. இதனால் எம்பண்டைய தர்க்க…

மேலும் வாசிக்க..

சிதம்பரப்பிள்ளை (வில்லியம் நெவின்ஸ்)

யாழ்ப்பாணத்து சங்குவேலியில் வேளாளர் குலத்தில் 1820ம் வருடம் பிறந்தவர் சிதம்பரப்பிள்ளை. இவர் தந்தையார் முத்துக்குமாரப்பிள்ளை. யாழப்பாணம் இந்துக்கல்லூரியின் அதிபராக இருந்த செல்வத்துரைக்கு தந்தையார். கிறீஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த இவர், வில்லியம் நெவினஸ் எனவும் அழைக்கப்பட்டார். சிதம்பரப்பிள்ளை ஆங்கில பாசையிலே தர்க்கம், கணிதம்…

மேலும் வாசிக்க..