"சபாரத்தின் முதலியார்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

கொக்குவில் சபாரத்தின முதலியார்

யாழ்ப்பாணம் கொக்குவிற் பதியில் முல்லைத்தீவிலே எழுதுவினைஞராக பணியாற்றி வந்த சபாபதிப்பிள்ளை என்பாருக்கும் அவரது துணைவியார் ஆச்சிமுத்துவிற்கும் 1858ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் மூன்றாம் நாள் பிறந்தவர்தான் சபாரத்தின முதலியார். ஆரம்பக் கல்வியை சூழலில் நிறைவு செய்து கொண்ட அக்காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த…

மேலும் வாசிக்க..