"சந்தான தீபிகை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

அராலி இராமலிங்க முனிவர்

யாழ்ப்பாணத்து வட்டுக்கோட்டையைச் சார்ந்த அராலியம்பதியில் வாழ்ந்த சந்திரசேகர ஐயருக்கு 1650ம் வருடம் புத்திரனாக பிறந்தவர் இராமலிங்க முனிவர். இவரை இராமலிங்கஐயர் என கூறுவாரும் உளர். இவர் சிறுவயதிலேயே வடமொழி தென்மொழி இரண்டிலும் வல்லவராகி வேத ஆகம இதிகாச புராணங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்து…

மேலும் வாசிக்க..

சந்தான தீபிகை

சந்தான தீபிகை இல்லறத்தோர்க் கின்றியமையாச் சாதனமாகிய சந்தான பலனை இனிது விளக்கும் வடமொழிச் சந்தான தீபிகையைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துப் பாடப்பட்ட நூலாகுமென, இதனை 1940 ஆம் ஆண்டு பதிப்பித்த கொக்குவில் சி. இ. இரகுநாதையர் நூலாசிரியர் வரலாறு கூறுகையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதனை…

மேலும் வாசிக்க..