Menu

"கோப்பாய்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

யேசுமத சங்கற்ப நிராகரணம்

யாழ்ப்பாணத்து வடகோவைச் சபாபதி நாவலர் அவர்கள் ஆறுமுக நாவலரின் காலத்தில் உருவான சைவசித்தாந்த மறுமலர்ச்சியால் ஈர்க்கப்பட்டவர். சைவசித்தாந்தம் ஒன்றையே மெய்மையாக் கருதி வாழ்ந்தவர். வைதிக சமயங்கள் ஒன்று பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையுடையவர். இவர் சைவசித்தாந்தம் ஒன்றே மெய்மையென்று தர்க்கத்தினாற் சொல்லி…

மேலும் வாசிக்க..

பாரத தாற்பரிய சங்கிரகம், இராமாயண தாற்பரிய சங்கிரகம்

யாழ்ப்பாணத்து வடகோவைச் சபாபதி நாவலர் அவர்கள் வடமொழியிலே அப்பய தீக்ஷித யோகிகள் இயற்றிய பாரத தாற்பரிய சங்கிரகம் மற்றும் இராமாயண தாற்பரிய சங்கிரகம் என்கின்ற இரு நூற்களையும் தமிழிலே மொழிபெயர்த்துப் பாடியதே இந்நூற்களாம். இதனை இந்நூற்களின் தற்சிறப்புப் பாயிரங்களால் அறியலாம். ஆரியத்…

மேலும் வாசிக்க..

கோப்பாய் சரவணபவானந்த வித்தியாலயம்

பல சைவசமயப் பெரியார்களையும் செந்தமிழ் வடமொழிப் பண்டிதர்களையும் உருவாக்கிய யாழ்ப்பாணத்தின் கோப்பாய் கிராமத்தில் அந்நியர் ஆட்சியில் நீண்டகாலம் மிசனறிப் பாடசாலைகளே நடைபெற்று வந்தன. இப்பாடசாலைகளுக்கு மாற்றாக சைவப்பிள்ளைகள் கற்க ஒரு பாடசாலை வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஊர்ப்பெரியார்களுக்கு நீண்ட காலமாகவே இருந்து…

மேலும் வாசிக்க..

சிவகர்ணாமிர்தம்

வடமொழியிலே அப்பய தீக்ஷித யோகிகள் செய்த சிவகர்ணாமிர்தத்தினை மொழிபெயர்த்து தமழிலே வசன கிரந்தமாய்; பூர்வபக்கம், சித்தாந்தமென இருபகுதியாய் சிவபரத்துவம் நுதலவென யாழ்ப்பாணத்து வடகோவை சபாபதி நாவலர் அவர்கள் எழுதிய நூலே இதுவாம். திருப்பனந்தாட் காசி மடாதிபதி ஶ்ரீமத் குமாரசுவாமிச் சுவாமிகள் கட்டளையிட்டருளியபடி…

மேலும் வாசிக்க..

திருத்தில்லை நிரோட்டக யமக வந்தாதி

அந்தாதி நூல்களினுள்ளே யமகமமைத்து பாடுதல் பெரும்புலவர்களுக்கே வாய்த்த கலை. அவற்றுள்ளும் உதடுகள் ஒட்டாதவாறு பாடக்கூடிய நிரோட்டக யமக அந்தாதிகளை இயற்றுவது கடினத்திலும் கடினமாம். யாழ்ப்பாணத்து வடகோவை வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் தில்லையிலே குடிகொண்டு அருள்பாலிக்கும் அம்பலவாண சுவாமிமீது மீது யாத்த அந்தாதியே திருத்தில்லை…

மேலும் வாசிக்க..

சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகம்

பரமசிவனே நான்கு வேதங்களினாலும் எடுத்தோதப்படும் பரம்பொருளென்று சாதித்து வடமொழியில் அரதத்தாசாரியார் இயற்றிய சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகத்தினை தமிழ்ச்சுவை ததும்ப கத்தியரூபமாக யாழப்பாணத்து வடகோவை சபாபதி நாவலர் அவர்கள் செய்ததே சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகம் எனும் இந்நூல். இதனை இந்நூலின் தற்சிறப்புப் பாயிரத்தால்…

மேலும் வாசிக்க..

சிதம்பர சபாநாத புராணம்

யாழ்ப்பாணத்து வடகோவை சபாபதி நாவலர் அவர்கள் தென்னிந்தியாவின் திருவாடுதுறை யாதீனத்தின் வித்துவானாக இருந்த காலத்தில், சிதம்பர மான்மியம் ஐந்தினில் ஒன்றான ஏமசபாநாதமான்மியத்தினை தமிழிலே மொழிபெயர்த்து, மூர்த்தி தலம் தீர்த்த வரலாறு உணர்த்த யாத்ததே சிதம்பர சபாநாத புராணமாகும். இதனை பின்வரும் சிறப்புப்பாயிரத்தால்…

மேலும் வாசிக்க..

கோப்பாய் பலானை கண்ணகை அம்மன் கோயில்

மேலும் வாசிக்க..

சபாபதி நாவலர்

சிவபூமி என்று திருமூலராலே பாடப்பெற்ற இலங்கையின் வடபாகத்திலே யாழ்ப்பாணத்து வடகோவையில் சைவவேளான் மரபில் கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்களில் சிறந்த சுயம்புநாதபிள்ளை எனும் சிவபக்தர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் மனைவியார் தெய்வயானை. அவர்களின் இல்லறத்தின் அருந்தவப்பயனாய் சாலிவாகன சகாப்தம் 1766 (1846) இல்…

மேலும் வாசிக்க..