"கோப்பாய்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

சிவகர்ணாமிர்தம்

வடமொழியிலே அப்பய தீக்ஷித யோகிகள் செய்த சிவகர்ணாமிர்தத்தினை மொழிபெயர்த்து தமழிலே வசன கிரந்தமாய்; பூர்வபக்கம், சித்தாந்தமென இருபகுதியாய் சிவபரத்துவம் நுதலவென யாழ்ப்பாணத்து வடகோவை சபாபதி நாவலர் அவர்கள் எழுதிய நூலே இதுவாம். திருப்பனந்தாட் காசி மடாதிபதி ஶ்ரீமத் குமாரசுவாமிச் சுவாமிகள் கட்டளையிட்டருளியபடி…

மேலும் வாசிக்க..

திருத்தில்லை நீரோட்டக யமக வந்தாதி

அந்தாதி நூல்களினுள்ளே யமகமமைத்து பாடுதல் பெரும்புலவர்களுக்கே வாய்த்த கலை. அவற்றுள்ளும் உதடுகள் ஒட்டாதவாறு பாடக்கூடிய நீரோட்டக யமக அந்தாதிகளை இயற்றுவது கடினத்திலும் கடினமாம். யாழ்ப்பாணத்து வடகோவை வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் தில்லையிலே குடிகொண்டு அருள்பாலிக்கும் அம்பலவாண சுவாமிமீது மீது யாத்த அந்தாதியே திருத்தில்லை…

மேலும் வாசிக்க..

சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகம்

பரமசிவனே நான்கு வேதங்களினாலும் எடுத்தோதப்படும் பரம்பொருளென்று சாதித்து வடமொழியில் அரதத்தாசாரியார் இயற்றிய சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகத்தினை தமிழ்ச்சுவை ததும்ப கத்தியரூபமாக யாழப்பாணத்து வடகோவை சபாபதி நாவலர் அவர்கள் செய்ததே சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகம் எனும் இந்நூல். இதனை இந்நூலின் தற்சிறப்புப் பாயிரத்தால்…

மேலும் வாசிக்க..

சிதம்பர சபாநாத புராணம்

யாழ்ப்பாணத்து வடகோவை சபாபதி நாவலர் அவர்கள் தென்னிந்தியாவின் திருவாடுதுறை யாதீனத்தின் வித்துவானாக இருந்த காலத்தில், சிதம்பர மான்மியம் ஐந்தினில் ஒன்றான ஏமசபாநாதமான்மியத்தினை தமிழிலே மொழிபெயர்த்து, மூர்த்தி தலம் தீர்த்த வரலாறு உணர்த்த யாத்ததே சிதம்பர சபாநாத புராணமாகும். இதனை பின்வரும் சிறப்புப்பாயிரத்தால்…

மேலும் வாசிக்க..

கோப்பாய் பலானை கண்ணகை அம்மன் கோயில்

மேலும் வாசிக்க..