"கொக்குவில்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

சரவணபவமாலையும் நல்லை நான்மணிமாலையும்

யாழ்ப்பாணத்து கொக்குவிற் பதியில் வாழ்ந்த குகதாசர் ச. சபாரத்தின முதலியார் அவர்களாலே முருகப்பெருமான் மேல் பாடப்பட்டு பின்னர் அப்பதியைச்சேர்ந்த காசிப்பிள்ளை உபாத்தியாயரினால் 1928ம் வருடமளவில் கொக்குவில் சோதிடப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பெற்று வெளிவந்ததே இந்நூலாம். நல்லை நான்மணிமாலை, செந்தா திறைக்குமலர்த் தேம்பொழில்சூழ் நல்லைவரு…

மேலும் வாசிக்க..

கொக்குவில் சபாரத்தின முதலியார்

யாழ்ப்பாணம் கொக்குவிற் பதியில் முல்லைத்தீவிலே எழுதுவினைஞராக பணியாற்றி வந்த சபாபதிப்பிள்ளை என்பாருக்கும் அவரது துணைவியார் ஆச்சிமுத்துவிற்கும் 1858ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் மூன்றாம் நாள் பிறந்தவர்தான் சபாரத்தின முதலியார். ஆரம்பக் கல்வியை சூழலில் நிறைவு செய்து கொண்டு, அக்காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த…

மேலும் வாசிக்க..