"கைலாசபிள்ளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

ஆறுமுகநாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு

சைவமும் தமிழும் வளர்த்த ஆறுமுக நாவலர் அவர்கள் சிவபதமெய்திய பின்னர், அவர் எழுதிய நூல்களையும், கண்டன பிரசுரங்களையும் மற்றும் பிறவற்றையும் தொகுத்து அவரது மருகனார் த. கைலாசபிள்ளை அவர்கள் இரண்டு பாகங்களாக வெளியிட்ட நூலே ஆறுமுகநாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு. இந்நூலில் ஆறுமுகநாவல் செய்த…

மேலும் வாசிக்க..