"கைதடி நுணாவில்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

கைதடி விக்னேஸ்வர வித்தியாலயம்

யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் செந்தமிழும் சைவமும் சிறந்து விளங்கும் கைதடி என்னும் ஊரின் நாற்றிசையிலும் நான்கு தமிழ் பாடசாலைகளும் ஓர் ஆங்கிலப் பாடசாலையும் அக்காலத்தில் அமைந்திருந்து இவ்வூர் மக்களுக்கு கல்விச் செல்வத்தை வாரி வழங்கி வந்த போதிலும் கைதடி கிழக்கில் ஓர் பாடசாலை…

மேலும் வாசிக்க..

கைதடி நுணாவில் அரசினர் தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை

சிவபூமி என அழைக்கப்படும் யாழ்ப்பாணத்திலே 20ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க மிஷனரிமாரின் செல்வாக்கு ஓங்கியிருந்தது. இவர்கள் குடாநாட்டின் பல பாகங்களிலும் தங்கள் பாடசாலைகளை அமைத்து கல்வி போதித்ததோடு தமது மதத்தினையும் பரப்பி வந்தார்கள். கைதடி நுணாவில் கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்த கனகர்…

மேலும் வாசிக்க..