"கீரிமலை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

கீரிமலை நகுலேஸ்வரா வித்தியாலயம்

சைவமும் தமிழும் வளர்த்த யாழ்ப்பாணத்தே கிறீஸ்தவ மிஷனரிமாரின் ஆதிக்கம் பெருகியிருந்த காலத்தே சைவத் தமிழ்ச் சூழலில் ஒரு பாடசாலை அமைய வேண்டும் என்ற விருப்போடு கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளுக்குச் சமதையாக சைவவித்தியாபிவிருத்திச் சங்கமூடாகப் யாழ்ப்பாணத்தின் பல பகுதிகளிலும் பாடசாலைகள் நிறுவப்பட்டன. அவ்வகையில் வரலாற்றுப்…

மேலும் வாசிக்க..

மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோயில்

கந்தபுராணம், இராணமயணம் முதலாய் புராண இதிகாசங்களிலே புகழ்ந்துரைக்கப்படுவது ஈழம். இவ்வீழத்தே தேவாரப் பதிகம் பெற்ற திருகோணமலை, திருக்கேதீச்சரம் திருப்புகழ் பாடப்பெற்ற கதிரமலை ஆகிய தொன்மைவாய்ந்த திருத்தலங்கள் உள்ளன. அவ்வீழத்தின் வடபால் சிரசென சைவமும் தமிழும் தனிநடமாடுதற்கிடமாகியது யாழ்ப்பாணம். யாழ்ப்பாணத்தின் வடபால் கடல்…

மேலும் வாசிக்க..