"கிருஷ்ணபிள்ளை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

வரகவி க. கிருஷ்ணபிள்ளை

ஈழத்தின் வடபால் பொன்னாலை என்னும் ஊரிலே வேய்ங்குழல் கண்ணனாகிய வரதராஜப்பெருமாளின் ஆலயச்சூழலிலே 1989 ஆம் ஆண்டு தை மாதம் 10ம் திகதி கணபதிப்பிள்ளை தம்பதிகளுக்கு புத்திரனாகப் பிறந்தவர்தான் வரகவி கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள். இவர் தனது கல்வியினை சுழிபுரம் விக்ரோறியாக் கல்லூரியிற் பயின்றார்….

மேலும் வாசிக்க..