"காரைநகர் இந்துக் கல்லூரி" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

காரைநகர் இந்துக் கல்லூரி

காரைநகர் என்னும் குக்கிராமத்தில் 19ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிகள் கல்வி பற்றிய சிந்தனை எழுச்சி பெற்ற காலமாகும். இக்காலத்தில் இங்கு தமிழ்மொழி சிரேஷ்ட வகுப்புக்கள் வரை கல்வி போதிக்கும் பாடசாலைகளாக சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வித்தியாசாலை, சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை, சுப்பிரமணிய வித்தியசாலை ஆகிய மூன்று…

மேலும் வாசிக்க..