"கணேசையர்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

செவ்வந்திநாத தேசிகர்

யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த கரணவாய் என்னும் ஊரிலே திருஞானசம்பந்த தேசிகர் என்பாருக்கும் அவரது துணைவியார் சிவபாக்கிய அம்மையாருக்கும் 1907ம் வருடம் ஆனி மாதம் 23ம் திகதி மகனாகத் தோன்றியவர் செவ்வந்திநாத தேசிகர். இவருடைய தந்தையார் இளமையிலேயே இவருக்கு இரு வயதிருக்கும் போது இறையடி…

மேலும் வாசிக்க..

பிரம்மசிறீ சி. கணேசையர்

சி. கணேசையர் (ஏப்ரல் 1, 1878 – நவம்பர் 8, 1958) இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த தமிழ் அறிஞர்களில் ஒருவர். வித்துவசிரோன்மணி என்ற பட்டம் பெற்றவர். சுன்னாகம் அ. குமாரசுவாமிப் புலவரின் மாணவர். ஆராய்ச்சிகளும் கண்டனங்களும் எழுதியவர். ஈழத்தில் இரண்டு நூற்றாண்டின்…

மேலும் வாசிக்க..