"இலிங்கம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

பஞ்சவிஞ்சதி விக்கிரகம்

அவ்வப்பொழுது சிவபிரானால் ஆன்மாக்களை இரட்சித்தற்பொருட்டு கொள்ளப்பட்டதாய், மகேசுர பேதங்களாயுள்ள சந்திரசேகரமூர்த்தி முதலிய மூர்த்தங்கள் பஞ்ச விஞ்சதி விக்கிரகங்களாம். பஞ்சவிஞ்சதி – இருபத்தைந்து, விக்கிரகம் – மூர்த்தம். அவை, இலிங்கோற்பவமூர்த்தி, சுகாசனமூர்த்தி, உமாசகர், அர்த்தநாரீசுவரர், சோமாஸ்கந்தர், சக்கரப்பிரதமூர்த்தி, ஶ்ரீமூர்த்தி, அர்த்தாங்கவிட்டுணு, தக்கிணாமூர்த்தி, பிச்சாடந…

மேலும் வாசிக்க..