"இராமநாதன் மகா வித்தியாலயம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

உசன் இராமநாதன் மகா வித்தியாலயம்

1924 ம் ஆண்டின் முன்புள்ள காலப்பகுதியில் உசனைச் சேர்ந்த சைவ மக்கள் கற்றுவந்த ஒரேயொரு பாடசாலை மிருசுவில் ரோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலையே அதனால் மக்களின் செல்வாக்கும் மதிப்பும் பெற்றவர்களான வைப் பெரியார் உசன் திரு. வி. வைத்திலிங்கம் திரு. பெ. இராமநாதன்…

மேலும் வாசிக்க..