"இராமநாதன்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

கலாநிதி சு. நடேசபிள்ளை

நடேசன் என்றும் நடேசபிள்ளை என்றும் வழங்கிய பிள்ளையவர்கள் சேர். இராமநாதன் அவர்களின் மருகர். பரமேஸ்வராக் கல்லூரியில் 1924ம் ஆண்டில் ஆசிரியராயமர்ந்து, அதிபராகி, அரசாங்க சபையில் 1934 தொடக்கம் 1947 வரை காங்கேசன்துறைத் தொகுதிப் பிரதிநிதியாயிருந்தவர். பின்னர் 1952ம் ஆண்டு முதல் பாராளுமன்றப்…

மேலும் வாசிக்க..

உசன் இராமநாதன் மகா வித்தியாலயம்

1924 ம் ஆண்டின் முன்புள்ள காலப்பகுதியில் உசனைச் சேர்ந்த சைவ மக்கள் கற்றுவந்த ஒரேயொரு பாடசாலை மிருசுவில் ரோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலையே அதனால் மக்களின் செல்வாக்கும் மதிப்பும் பெற்றவர்களான வைப் பெரியார் உசன் திரு. வி. வைத்திலிங்கம் திரு. பெ. இராமநாதன்…

மேலும் வாசிக்க..