நிறுவனங்கள்

அத்தியார் இந்துக் கல்லூரி
அளவெட்டி அருணோதயக் கல்லூரி
இணுவில் மத்திய கல்லூரி
உசன் இராமநாதன் மகா வித்தியாலயம்
உரும்பிராய் இந்துக் கல்லூரி
ஏழாலை வடக்கு சைவ மகாஜன வித்தியாலயம்
காரைநகர் இந்துக் கல்லூரி
கீரிமலை நகுலேஸ்வரா வித்தியாலயம்
கைதடி நுணாவில் அரசினர் தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை
கைதடி விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயம்
சீனன்கலட்டி ஞானோதயா வித்தியாசாலை
சோமாஸ்கந்தக் கல்லூரி
நயினாதீவு மகா வித்தியாலயம்
பருத்தித்துறை மெதடிஸ்த பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை
புலோலி மெதடிஸ்த மிஷன் தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை
மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம்
மீசாலை வீரசிங்கம் மகா வித்தியாலயம்
யா / அல்லாரை அரசினர் தமிழ் வித்தியாலயம் – மீசாலை
யா / புலோலி மெதடிஸ்த மிஷன் தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை.
யாழ் இந்து ஆரம்பப் பாடசாலை
யாழ் செங்குந்த இந்துக் கல்லூரி
யாழ்ப்பாணம் இந்து மகளிர் கல்லூரி
விக்னேஸ்வரக்கல்லூரி
விக்ரோறியா கல்லூரி
ஸ்கந்தவரோதயா கல்லூரி

கிராமங்கள்/நகரங்கள்