நயினாதீவு செம்மணத்தம்புலம் வீரகத்தி விநாயகர் கோவில்