காரைநகர் சிவகாமி அம்பாள் சமேத சிதம்பரேஸ்வரர் கோவில்

ஆலய வரலாற்றினை இங்கே காணுங்கள்.