இணுவில் விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோயில் (காரைக்கால் சிவன் கோயில்)

புகைப்படங்கள் 2010 மற்றும் 2018ல் எடுக்கப்பட்டவை