நாகநாதபண்டிதர்

நாகநாதபண்டிதர் அவர்களுடைய புகைப்படம் எம்மிடத்தில் இல்லை. புகைப்படம் வைத்திருப்பவர்கள் oorodi@me.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி இவ்விணையத்தளம் பூர்த்தியடைய உதவுங்கள்.

சிறுகுறிப்பு

ஈழநாட்டின் தமிழச்சுடர்மணிகள் நூலாசான் கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள், நாகநாதபண்டிதர் 1814இல் பிற்ந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். பாவலர் சரித்திர தீபகத்தில் சதாசிவம்பிள்ளை அவர்கள், நகாநாத பண்டிதர் 1884ம் வருடம் தன் 40வது வயதில் மறைந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். சதாசிவம்பிள்ளை, நாகநாத பண்டிதரின் பள்ளித்தோழர் என்பதால் 1844ல் பண்டிதர் பிறந்தார் என்பதே சரியாயிருக்க வேண்டும்.