அச்சுவேலி தம்பிமுத்துப் புலவர்

அச்சுவேலி தம்பிமுத்துப் புலவர் அவர்களுடைய புகைப்படம் எம்மிடத்தில் இல்லை. புகைப்படம் வைத்திருப்பவர்கள் oorodi@me.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி இவ்விணையத்தளம் பூர்த்தியடைய உதவுங்கள்.

சிறுகுறிப்பு

உசாத்துணை: ஈழத்துத் தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம்