கீதாஞ்சலி நல்லையா

கீதாஞ்சலி நல்லையா அவர்களுடைய புகைப்படம் எம்மிடத்தில் இல்லை. புகைப்படம் வைத்திருப்பவர்கள் oorodi@me.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி இவ்விணையத்தளம் பூர்த்தியடைய உதவுங்கள்.

சிறுகுறிப்பு

உசாத்துணை : இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈழத்து இசை முன்னோடிகள் - பிரம்மசிறீ அ. நா. சோமாஸ்கந்த சர்மா - 1995