Menu

விநாயகர் ஆலயங்கள்

வேலணை பெரியபுலம் மகா கணபதிப்பிள்ளையார் கோயில்
அளவெட்டி குருக்கள் கிணற்றடி விநாயகர் ஆலயம்
அளவெட்டி பெருமாக்கடவை விநாயகர் ஆலயம்
சித்தன்கேணி மகா கணபதிப்பிள்ளையார் கோயில்
காரைநகர் வாரிவளவு கற்பக விநாயகர் ஆலயம்
புலோலி ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோயில்
அளவெட்டி கும்பழாவளைப்பிள்ளையார் கோயில்
பறாளை விநாயகர் ஆலயம்
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் ஆலயம்
அராலி அகாயக்குளம் விநாயகர் ஆலயம்
பன்னாலை புதுப்பிள்ளையார் ஆலயம்
அளவெட்டி அழகொல்லை விநாயகர் ஆலயம்
பன்னாலை வரத்தலம் கற்பக விநாயகர் ஆலயம்
இணுவில் பரராஜசேகரப் பிள்ளையார் ஆலயம்
நீர்வேலி வாய்க்கால் தரவைப்பிள்ளையார் கோயில்
நீர்வேலி அரசகேசரிப் பிள்ளையார் கோயில்

கிராமங்கள்/நகரங்கள்