இலக்கியம்

ஈழமண்டல சதகம்ம. க. வேற்பிள்ளை புலவர்
நாலுமந்திரி கும்மிசின்னத்தம்பிப் புலவர்
பாற்கர சேதுபதி நான்மணிமாலைசிவசம்புப் புலவர்
மேகதூதக்காரிகைகுமாரசுவாமிப்புலவர்
தாமோதரம்
மறைசைக் கலம்பகம்பீதாம்பரப்புலவர்
வண்ணைவைத்தீசர் ஒருதுறைக்கோவைவைத்தியலிங்கம்பிள்ளை
திருச்சிற்றம்பல யமகவந்தாதிசபாபதி நாவலர்
தந்தையார் பதிற்றுப்பத்துசோமசுந்தரப்புலவர்
நல்லை வெண்பாசேனாதிராச முதலியார்
திராவிடப்பிரகாசிகைசபாபதி நாவலர்
திருட்டாந்த சங்கிரகம்பேர்சிவல்
தண்டிகைக் கனகராயன் பள்ளுமாவைச் சின்னக்குட்டிப் புலவர்
பஞ்சவன்னத் தூதுசின்னத்தம்பிப் புலவர்
பறாளை விநாயகர் பள்ளுசின்னத்தம்பிப் புலவர்
கரவை வேலன் கோவைசின்னத்தம்பிப் புலவர்
கதிரைமலைப்பள்ளு
இரகுவம்மிசம்அரசகேசரி
கண்ணகி வழக்குரை, கோவலனார் கதை, சிலம்பு கூறல்.சகவீரன்

கிராமங்கள்/நகரங்கள்