• சாணாக்கிய சதகம்20 பங்குனி, 2017

  வடமொழிக்கணுள்ள “சாணாக்கிய சதகம்” என்னும் நீதிநூலை வடமொழி வல்லார் பலரும் அறிவார். அது சாணாக்கியர் என்னும் பெயருடைய பண்டிதர் செய்தது. சாணாக்கியராவார் மகததேசராசனாயிருந்த சந்திரகுப்தனுக்கு மந்திரியாயிருந்த ஒரு சந்நியாசி என்று சிலர் கூறுவர். அந்நூலிலே பலவகையான நீதிசாரங்களும் வருகின்றன. அவற்றுள்ளே பல…

  பாற்கர சேதுபதி நான்மணிமாலை

  யாழ்ப்பாணத்து உடுப்பிட்டி மகாவித்துவான் அ. சிவசம்புப் புலவர் அவர்கள் செந்தமிழ்மொழி அபிமான சீலரும் பெரும் புரவலருமாகிய இராமநாதபுரம் இரவிகுலமுத்து விஜயரகுநாத பாஸ்கர சேதுபதி மகாராசாவின் மீது வெண்பாவும், கலித்துறையும், விருத்தமும், அகவற்பாவும் கொண்டு நான்மணி மாலையாக செய்த நூலே பாற்கர சேதுபதி…

  நாகநாதபண்டிதர்

  யாழ்ப்பாணத்து சுன்னாகத்திலே சிங்க மாப்பாண முதலியார் மரபில் வந்த அம்பலவாணப்பிள்ளைக்கு 1844ம் வருடம் புதல்வராகத் தோன்றியவர் நாகநாதபண்டிதர். இவருக்கு தந்தையார் இட்ட நாமம் நாகநாதபிள்ளை. இவர் வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப்பாணக் கல்லூரியில் கல்விகற்று பின்னர் மல்லாகத்தில் இருந்த ஆங்கிப் பாடசாலையில் உபாத்தியாயராக கடமையாற்றினார்….

  புகைப்படங்களாய் யாழ்ப்பாணம்