• கந்தபுராண சாரம்

  யாழ்ப்பாணம் நா. கதிரவேற்பிள்ளை அவர்களினால் கந்தபுராணத்தினை சுருக்கி இருபானெண்சீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தங்களால் செய்யப்பெற்றதே இக் கந்தபுராண சாரமாம். கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தங்கள் பொதுவாக ஆறு சீர், ஏழு சீர் அல்லது எண் சீர் கொண்டு அமைந்திருப்பினும், இவ்விருத்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் இருபத்தெட்டு…

  நயினை நிரோட்ட யமக அந்தாதி

  அந்தாதி நூல்களில் யமகமமைத்து பாடுவது அரிதினும் அரிதாம். பாடும்போது உதடுகள் ஒட்டாதவாறு பாடப்படுகின்ற நிரோட்ட யமக அந்தாதியொன்றை பாடுவது அதனிலும் அரிதாம். நயினை நாகமணிப் புலவரவர்கள், நயினாதீவில் கோயில் கொண்டெழுந்தருள்பாலிக்கும் நாகபூசணி அம்பாளின் மீது பாடிய யமகவந்தாதியே நயினை நிரோட்டக யமக…

  வேலணை பெரியபுலம் மகா கணபதிப்பிள்ளையார் கோயில்

  யாழ்ப்பாணத்துக்கு அணித்தாயுள்ள வேலணையில் கோயில் கொண்டு அருள்பாலித்து வருகின்றார் பெரியபுலம் மகா கணபதிப்பிள்ளையார். போர்த்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் காலத்தில் இடிக்கப்படாது முடியொடு நித்திய நைமித்திய பூசைகள் நடைபெற்று வந்தமையால் முடிப்பிள்ளையார் கோயில் எனவும் பெயர் பெற்றது இத்தலம். ஏறத்தாள மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலான…

  புகைப்படங்களாய் யாழ்ப்பாணம்