• பொங்கட்டும் பொங்கல்15 தை, 2016

  இப்பூவுலகிலே வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் யாழ்ப்பாணம் இணையத்தளத்தாரின் மனங்கனிந்த தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஈழத்திலே மிகவும் புகழ்பூத்த ஒரு கவிஞராயிருந்து மறைந்த நாவண்ணன் அவர்கள் பொங்கட்டும் பொங்கல் பாடிய கவிதைகளை கீழே காணுங்கள். பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கட்டும் பொங்கல் வெட்டிய களனியில் வியர்வையை குருதியை கொட்டிய உழவர்கள் குசினியின் அடுப்பிலே சட்டியே ஏற்றிட சக்தியில் லாமையால்…

  சிதம்பரப்பிள்ளை (வில்லியம் நெவின்ஸ்)

  Williamnevins

  யாழ்ப்பாணத்து சங்குவேலியில் வேளாளர் குலத்தில் 1820ம் வருடம் பிறந்தவர் சிதம்பரப்பிள்ளை. இவர் தந்தையார் முத்துக்குமாரப்பிள்ளை. யாழப்பாணம் இந்துக்கல்லூரியின் அதிபராக இருந்த செல்வத்துரைக்கு தந்தையார். கிறீஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த இவர், வில்லியம் நெவினஸ் எனவும் அழைக்கப்பட்டார். சிதம்பரப்பிள்ளை ஆங்கில பாசையிலே தர்க்கம், கணிதம் முதலிய பலவகைத் துறைகளிலும் பாண்டித்தியம் பெற்றவர். பாடசாலைகளிலே உபாத்தியாயராக இருந்து பலரையும் கற்பத்தவர்….

  திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை

  யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரில் வேளாளர் குலத்தில் பிறந்தவர் திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை. ஆறுமுக நாவலரிடத்தும் அவரது மருகர் பொன்னம்பலபிள்ளையிடத்தும் மாணவராக இருந்தவர். இலக்கிய லக்கணமும். தருக்க நூலுஞ் சித்தாந்த சாத்திரமுங் கற்றவர். தர்க்கசாத்திரவாராய்ச்சியிலும், தர்க்கவாதஞ் செய்தலிலும் மிக்க வேட்கையுடையவர். இதனால் தர்க்ககுடாரதாலுதாரி என அழைக்கப்பட்டவர். திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை தென்னிந்தியாவின் கும்பபோணத்திலுஞ் திதம்பரத்திலும் பலநாள் வசித்தவர். யாழ்ப்பாணத்திலும் தென்னிந்தியாவிலும் பலருக்கும் பாடஞ் சொன்னவர்….

  புகைப்படங்களாய் யாழ்ப்பாணம்